4. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Witolda Gombrowicza "Przeciw Poetom" - do 10.10.10
Dodane przez moderator2 dnia 21.07.2010 21:04
Regulamin

1. Organizatorami konkursu są portal www.neurokultura.pl oraz Związek Zagłębiowski.

2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do autorów po debiucie, jak i przed debiutem. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 15 lat.

3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu 3 wierszy w 4 egzemplarzach. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Mile widziana załączona wersja elektroniczna utworów.

4. Wiersze muszą być podpisane godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, wiek, adres, telefon, e-mail).

5. Oceny prac dokona jury, w skład którego wejdą poeci i krytycy literaccy.

6. Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 10 października 2010 r. na adres:

Związek Zagłębiowski
ul. Będzińska 65/24
41-200 Sosnowiec

z dopiskiem: Przeciw Poetom.

Ze względu na anonimowy charakter konkursu nie należy przesyłać prac listem poleconym.

7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.

9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości nie mniejszej niż 3000 zł. Wybrane wiersze zostaną opublikowane w antologii.

10. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród, a o terminie i miejscu uroczystości organizatorzy będą informować mailowo, a przede wszystkim na stronie konkursu: www.przeciwpoetom.pl

11. O sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje koordynator projektu: Paweł Barański, red@neurokultura.pl

12. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.


(za: http://przeciwpoetom.pl)
Rozszerzona zawartość newsa