XII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Jerzego Leca - do 16.08.2010
Dodane przez moderator2 dnia 07.07.2010 12:44
organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu

patronat:
Burmistrz Miasta Nowego Targu

terminarz:
termin nadsyłania prac do 16 sierpnia 2010 r.
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 2 października 2010 r.

kategorie konkursu:
- aforyzm
- fraszka

zasady uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w maszynopisie zestawu 5 aforyzmów lub 5 fraszek w 5 egzemplarzach.
3. Zestawy fraszek lub aforyzmów należy opatrzyć godłem.
4. Jeden autor może nadesłać jeden zestaw fraszek i aforyzmów.
5. Do nadesłanych utworów należy dołączyć kopertę opatrzoną godłem zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, adres.
6. Utwory biorące udział w konkursie nie mogą być nigdzie dotychczas publikowane.
7. Oceny utworów dokona jury powołane przez organizatorów. Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne.
8. Nadesłane prace przechodzą na własność Miejskiego Ośrodka Kultury z zachowaniem praw autorskich autora tekstu.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji Utworów nadesłanych na konkurs.
10. Organizatorzy podejmują starania o wydanie nagrodzonych utworów w pismach kulturalno-literackich.
11.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przetwarzania i publikowania danych osobowych uczestników w celach związanych z realizacją konkursu.
12. Nadesłanie utworów na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
13. Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2010 r. na adres:

Miejski Ośrodek Kultury
Al. Tysiąclecia 37
34-400 Nowy Targ

z dopiskiem na kopercie: Konkurs Literacki

Informacji udziela Stanisław Krzak tel. (018) 2662132


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa