XXV OKL im. M. Stryjewskiego - do 30.09.2010
Dodane przez moderator2 dnia 02.06.2010 14:32
REGULAMIN
XXV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
im. MIECZYSŁAWA STRYJEWSKIEGO w LĘBORKU1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci i prozaicy, zrzeszeni i nie zrzeszeni w organizacjach twórczych. W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące laureatami nagrody Grand Prix jednej z ostatnich czterech edycji konkursu.

2. Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest ograniczona, tym niemniej organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej.

3. Przewidziana jest też kategoria specjalna: utworów nadesłanych przez mieszkańców powiatu lęborskiego, które należy na kopercie oznaczyć literą "L".

4. W związku z obchodami w 2010 r. w Lęborku 150-tej rocznicy urodzin Paula Nipkowa zwanego Ojcem Telewizji, wynalazcy i prekursora telewizji, przewidziana jest też kategoria specjalna: mała forma literacka - fraszka, haiku, epigramat, limeryk o tematyce "Telewizja".

5. Prace w kategorii poezji powinny obejmować zestaw 4 wierszy, w kategorii prozy: nowelę, opowiadanie, reportaż lub esej - do 10 stron maszynopisu.

6. Na konkurs należy nadsyłać w 6 egzemplarzach utwory, które nie były dotychczas publikowane i nagradzane w innych konkursach, opatrzone jedynie godłem. To samo godło winno występować na dołączonej kopercie zawierającej wewnątrz nazwisko autora, adres, numer telefonu. Termin nadsyłania prac na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Armii Krajowej 16
84-300 Lębork


upływa 30 września 2010 r.

7. Organizatorzy nie przyjmują tekstów w formie elektronicznej.

8. Organizatorzy przewidują nagrodę główną Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego oraz trzy nagrody w kategorii poezji i trzy nagrody w kategorii prozy. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Ponadto przewidziane są nagrody specjalne:
- Burmistrza Lęborka za małą formę literacką o tematyce telewizyjnej
- Burmistrza Lęborka - nagroda publiczności
- im. Józefa Majkowskiego, przyznawana przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana za utwór ukazujący godność człowieka i życia
- Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej (poezja)
- Oddziału Miejskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej (proza)

9. Organizatorzy nie odsyłają prac. Nagrodzone teksty mogą być zamieszczone w publikacjach organizatorów i prasie bez wynagrodzenia.

10. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

11. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 26 listopada 2010 r. o godz. 17.00 w Lęborskim Centrum Kultury "Fregata".

12. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, tel. 59 862 23 07, e-mail: mbp@biblioteka.lebork.pl.

ORGANIZATORZY:
BURMISTRZ LĘBORKA I RADA MIEJSKA W LĘBORKU
ZARZĄD I RADA POWIATU LĘBORSKIEGO
Oddział Miejski KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA CIVITAS CHRISTIANA w Lęborku
Zarząd Główny oraz Oddział w Lęborku ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Lęborku
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nr 1 w Lęborku
LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY "FREGATA"


(nadesłane)

Rozszerzona zawartość newsa