III OKP "NA SKRZYDŁACH POEZJI" - do 10.10.2007
Dodane przez moderator2 dnia 25.07.2007 20:08
REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej" w Łodzi.

2. Celem konkursu jest:
- inspirowanie do aktywności twórczej.
- prezentacja dorobku i promocja młodych twórców.
- rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń.

3. Konkurs jest otwarty, adresowany do młodzieży i dorosłych. Przebiega w trzech kategoriach wiekowych:
- 13-15 lat
- 16-18 lat
- powyżej 19 lat
4. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie trzy nigdzie dotąd niepublikowane utwory poetyckie o dowolnej tematyce, opatrzone godłem.
5. Utwory należy dostarczyć w maszynopisie
(czcionka nr 14), w trzech egzemplarzach pod adres organizatora w terminie do 10.10.2007r.
Do prac winna być dołączona koperta z godłem zawierająca: zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zasad określonych w ustawie z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, podpis, imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz zapis elektroniczny tekstów na dyskietce lub płycie w formacie doc.
6. Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.
7. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 27.10.2007r. o godz. 18:00 w Bałuckim Ośrodku Kultury "Na Żubardzkiej".

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych.

9. Konkursowi towarzyszy m. in. wystawa nadesłanych prac, prezentacja wybranych utworów, warsztat poetycki i omówienie.

10. Informacje: Dorota Radziewicz

Bałucki Ośrodek kultury "Na Żubardzkiej"
ul. Żubardzka 3
91-022 Łódź


tel: 0-42 651-67-47

(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa