V Edycja Turnieju Poetyckiego "Orzech" im. J. Kozarzewskiego - do 5.09.2010
Dodane przez moderator2 dnia 19.05.2010 12:49
Borykałeś się z wierszem. Zbyt mała pojemność,
aby zmieścić w niej wszystką niewymierność słowa

Jerzy Kozarzewski

R E G U L A M I N

Organizator:
Urząd Miejski w Nysie
48-300 Nysa
ul. Kolejowa 15

Adresaci:
Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani, niezależnie od wieku.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
- do lat 18
- powyżej lat 18

Zasady uczestnictwa:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pocztą (bez adresu nadawcy na kopercie) 1 utworu poetyckiego o dowolnej tematyce dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach.
2. Nadesłany utwór należy sporządzić i przesłać w 5 egzemplarzach (wydruk komputerowy lub maszynopis).
3. Nadesłany utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do utworu należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą informację z danymi personalnymi autora (imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, ewentualnie adres poczty elektronicznej) oraz oświadczenie, że utwór jest oryginalnym dziełem autora i nie był nigdzie publikowany ani nagradzany.

Termin nadsyłania utworów:
Prace należy nadesłać do dnia 5 września 2010 r. na adres:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kozarzewskiego
ul. T. Kościuszki 9
48-300 Nysa


Jury:
Utwory zostaną ocenione przez powołane przez organizatora jury w składzie:
1. Bogusław Kierc - przewodniczący
2. Stanisław Bereś
3. Marta Klubowicz
4. Danuta Kobyłecka - sekretariat

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania bez honorarium utworów konkursowych m. in. w celu publikacji.

Nagrody:
Ogólna pula nagród - 4 800,00 zł.
Organizatorzy konkursu przewidują nagrody w następujących kwotach:

W kategorii do lat 18:
I miejsce - 700,00 zł oraz statuetka "Orzecha"
II miejsce - 500,00 zł
III miejsce - 400,00 zł

W kategorii powyżej 18 lat:
I miejsce - 1 400,00 zł oraz statuetka "Orzecha"
II miejsce - 1 000,00 zł,
III miejsce - 800,00 zł

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

Warunki dodatkowe:
1. Laureat konkursu zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody. Nieodebranie osobiście nagrody w dniu 22.10.2010 podczas uroczystego ogłoszenia wyników jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody pieniężnej. Do laureata, który nie zgłosi się po odbiór nagrody pieniężnej, wysłany zostanie pocztą dyplom oraz statuetka (w przypadku zajęcia I miejsca).
2. Organizator konkursu zapewnia na swój koszt nocleg dla laureata (w przypadku osoby niepełnoletniej również dla jednego opiekuna) wraz z wyżywieniem (kolacja + śniadanie w dniach 22/23 października 2010 roku).
3. Na udział w uroczystości zostanie z laureatem (w przypadku osoby niepełnoletniej z opiekunem laureata) zawarta umowa-zlecenie na udział w uroczystości w dniu 22.10.2010 na kwotę 200,00 zł brutto.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu październiku 2009 r. Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 22 października 2010 r. o godz. 18.00 w Nyskim Domu Kultury w Nysie przy ul. Wałowej w Nysie.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo do dnia 15.10.2010 roku.

Kontakt z organizatorami:
Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie, pokój nr 022:
tel. 077/ 4080578, e-mail: kultura@www.nysa.pl
lub u Sekretarza Konkursu - Pani Danuty Kobyłeckiej, w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nysie:
tel. 077/ 4093360, 0 606 85 95 83, e-mail: danuta.kobylecka@op.pl

(za: www.nysa.eu, www.nieszuflada.pl)
Rozszerzona zawartość newsa