VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia w Olkuszu - do 30.09.2010
Dodane przez moderator2 dnia 29.04.2010 16:02
Regulamin VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia

Organizator: Galeria Literacka przy Małopolskim Biurze Wystaw Artystycznych w Olkuszu oraz kwartalnik literacki "FRAZA"

Celem konkursu jest popularyzowanie poezji współczesnej, wspieranie twórców z dorobkiem i młodych talentów. Propagowanie poezji ambitnej, trudnej.

Warunki konkursu: konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców, zarówno zrzeszonych, jak i będących poza związkami twórczymi. Każdy z uczestników konkursu proszony jest o nadesłanie od 5 do 8 utworów (około 100 wersów) niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i nienagrodzonych w innych konkursach - każdy utwór należy nadesłać w 4 egzemplarzach, zaopatrzony w godło (pseudonim). Godło należy umieścić także na dołączonej do zestawów zaklejonej kopercie. Wewnątrz koperty powinny się znaleźć dane osoby: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail (jeśli posiada), wiek oraz kilka słów o ewentualnym dorobku. Do danych osobowych należy też dodać kopię dowodu wpłaty 15 zł opłaty konkursowej - konto: PKO BP 56 1020 2430 0000 8102 0043 4845 (z dopiskiem w tytule przelewu: "opłata na konkurs im. K. Ratonia w GSW BWA Olkusz")

Prace należy przesyłać pod adres:
GSW BWA w Olkuszu
ul. Szpitalna 32
32-300 Olkusz

z dopiskiem na kopercie Konkurs im. K. Ratonia.

Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego). Uwaga: warunkiem dopuszczenia do konkursu jest uiszczenie opłaty konkursowej. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

Jury w składzie:
Ewa Lipska (poetka),
Tadeusz Dąbrowski (poeta),
Janusz Pasterski (krytyk, poeta, w kwartalniku "Fraza" prowadzi dział poezji),
wybierze najlepsze zestawy, a nagrodą będzie wydanie zwycięzcy autorskiego tomiku. W I edycji był nim Maciej Sawa z Przemyśla, którego debiutancka książka rok S roki ukazała się w ramach Biblioteki Galerii Literackiej BWA Olkusz i Biblioteki "Frazy" w 2007 r. W II edycji zwycięzcą został Marcin Orliński, w III Krystyna Myszkiewicz - (wydany przez nas tomik Na pstryk i zew był nominowany do Nagrody Mediów Publicznych "Cogito"), w IV Izabela Kawczyńska (tomik Largo), a w V Arkadiusz Stosur (tomik w opracowaniu). Pozostali nagrodzeni oraz wyróżnieni otrzymają nagrody pieniężne i książkowe. Na nagrody przeznaczone jest 4 000 zł. Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną poinformowani o tym fakcie listownie, telefonicznie lub e-mailem.

Mecenasami konkursu są: Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Urząd Miasta w Olkuszu oraz Oficyna 21, wydawca tomu Poezje Kazimierza Ratonia. Nagrodzeni zobowiązują się do dostarczenia organizatorom zestawu 30-40 wierszy. Część nakładu tomiku zwycięzcy będzie rozprowadzana przez wydawnictwo "FRAZA".

Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w końcu listopada 2009 r. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu nagrodzonych i wyróżnionych autorów. Laureaci mają za to zapewniony bezpłatny nocleg w bursie w Olkuszu.

Szczegółowe informacje o konkursie im. K. Ratonia udzielane są przez telefon o numerze: 0-32 754 34 47.
Rozszerzona zawartość newsa