Konkurs poetycki o Laur Jabłoni 2007
Dodane przez moderator1 dnia 07.03.2007 16:49
Miejsko -Gminna Biblioteka w Grójcu we współpracy z Grójeckim Ośrodkiem Kultury ogłasza kolejną XXVII Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego O Laur Jabłoni 2007r. W poprzedniej edycji Konkursu wzięło udział 100 autorów z różnych zakątków kraju, zarówno z dużych miast, jak i małych miejscowości. Zwycięzcy zostali nagrodzeni i wyróżnieni przez organizatorów. Wyrażamy nadzieję, że i tym razem konkurs będzie cieszył się dużą popularnością wśród piszących poezję.


XXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki O Laur Jabłoni 2007 r.

1. ORGANIZATOR KONKURSU

- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu we współpracy z Grójeckim Ośrodkiem Kultury,

2. CELE KONKURSU:

- pobudzanie aktywności twórczej,
- popularyzacja współczesnej, amatorskiej twórczości poetyckiej.

3. ZASADY UCZESTNICTWA:

- konkurs jest skierowany do autorów nieprofesjonalnych, przed debiutem książkowym,
- tematyka utworów jest dowolna, jednak organizatorom zależy, aby choć jeden tekst dotyczył Ziemi Grójeckiej,
- wiersze nie powinny być dotychczas publikowane, jak również nie nagradzane w innych konkursach,
- uczestnicy nadsyłają zestaw składający się z trzech utworów, każdy zestaw w trzech egzemplarzach,
- egzemplarze wierszy powinny być opatrzone godłem,
- dane autora (imię, nazwisko, dokładny adres, województwo, ewentualnie numer telefonu) należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem jak egzemplarze wierszy,
- egzemplarze wierszy wraz z danymi osobowymi należy przesyłać na adres:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Ul. Piłsudskiego 3
05-600 Grójec
skr. poczt. 97
z dopiskiem: "O Laur Jabłoni 2007"


- autorzy mogą zamieścić informacje dotyczące swego wieku, wykonywanego zajęcia, czy zainteresowań
- organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

4. TERMINY:

- termin nadsyłania wierszy upływa z dniem 15 maja 2007 roku (decyduje data stempla pocztowego),
- komisja konkursowa powołana przez organizatorów oceni utwory do 15 czerwca 2007 roku.

5. NAGRODY:

- organizatorzy przewidują przyznanie nagród, wyróżnień oraz wyróżnienia specjalnego za utwór o tematyce grójeckiej.

6. UWAGI:

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów bez honorarium autorskiego.
Rozszerzona zawartość newsa