XXXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej - do 25.09.2010
Dodane przez moderator2 dnia 05.04.2010 19:31
XXXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej odbywa się w Częstochowie w dwóch kategoriach: "debiut" i "po debiucie" /dotyczy publikacji wierszy w wydawnictwach zwartych lub czasopismach i prasie ogólnopolskiej/.

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 16 lat oraz nadesłanie w terminie do 25 września 2010 r. na adres organizatorów zestawu maksymalnie 5 wierszy o dowolnej tematyce, nie publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach. Wiersze wyłącznie w formie wydruku komputerowego w formacie A4 należy przesłać w 4 egzemplarzach opatrzonych godłem słownym z dopiskiem "debiut" lub "po debiucie". W dołączonej kopercie trzeba podać imię i nazwisko autora, adres, telefon, e-mail oraz krótką notkę biograficzną.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień pieniężnych podczas uroczystości w listopadzie b.r.

Dodatkowe informacje pod tel. (34) 324-46-51 lub (34) 324-94-81, e-mail: wozniak@rok.czestochowa.pl, www.rok.czestochowa.pl.
Rozszerzona zawartość newsa