VI OKP "Zbiorę wszystkich przyjaciół..." - do 5.10.2010
Dodane przez moderator2 dnia 28.03.2010 20:44
Organizator:
STOWARZYSZENIE "PRZYSTAŃ" W TURKU
i współorganizatorzy:
STAROSTWO POWIATOWE
URZĄD MIASTA W TURKU
KS. KANONIK PROBOSZCZ PARAFII P.W. ŚW. BARBARY
MIROSŁAW FRANKOWSKI

zapraszają na SZÓSTĄ EDYCJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
pod hasłem:
"ZBIORĘ WSZYSTKICH PRZYJACIÓŁ I SERCE PRZED NIMI OTWORZĘ,
BO DOPRAWDY CZY WARTO INACZEJ NA ZIEMI TEJ ŻYĆ"

(Bułat Okudżawa)

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs ma charakter otwarty dla osób w wieku powyżej 16 lat.

Uczestnicy przesyłają 3 wiersze w 4 egzemplarzach - maszynopisu o dowolnej tematyce i czwarty wiersz (nieobowiązkowy) o tematyce inspirowanej życiem Księdza Jerzego Popiełuszki na adres:

Stowarzyszenie PRZYSTAŃ w Turku
62-700 Turek
ul. Korytkowska 11


Każdy zestaw winien być opatrzony godłem, natomiast dane osobowe (adres, nr telefonu, e-mail) powinny znajdować się w zaklejonej kopercie wraz z godłem. Autorzy z powiatu Turkowskiego i Turku, którzy obok godła umieszczą napis TUREK - będą kandydować do nagrody specjalnej.

Zestawy nie spełniające warunków nie będą uwzględniane.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 5.10.2010 r.

Ilość zestawów dowolna. Dopuszczone będą do konkursu tylko te zestawy wierszy, które nie były nagradzane na innych konkursach oraz nie były nigdzie publikowane w czasopismach ogólnopolskich i nie ukazały się w wydaniach książkowych. Nie dotyczy to wierszy nagradzanych tylko drukiem w okolicznościowych pokonkursowych książkach, albowiem byłoby to niesprawiedliwe dla autorów.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i spotkanie z laureatami oraz jurorami nastąpi w połowie października 2010 r.

Nagrody:
I miejsce - 1000 zł
II miejsce - 500 zł
III miejsce - 200 zł

Organizatorzy mają prawo zmienić wysokość nagród w poszczególnych kategoriach. Przewidziane są także wyróżnienia książkowe oraz wydanie książki pokonkursowej.

Wszystkich uczestników konkursu organizatorzy informują, że jeżeli zajdzie możliwość wydania tomiku pokonkursowego - odbędzie się to bez płacenia honorariów.

Dla laureatów zapewniane są noclegi. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa