II OKP im. Janusza Różewicza - do 31.08.2010
Dodane przez moderator2 dnia 24.03.2010 13:45
II Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza organizuje Miejski Dom Kultury w Radomsku. Konkurs adresowany jest do autorów przed debiutem. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu 3 wierszy, które nie były dotychczas publikowane ani nagradzane, w 4 egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego. Utwory muszą być podpisane godłem (pseudonimem). Tym samym godłem należy opatrzyć kopertę, zawierającą dane: imię i nazwisko autora, wiek, telefon, adres e-mail, krótką informację o autorze. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do cytowania tych utworów bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.

Prace oceniane będą przez Jury w składzie:
Bohdan Zadura (poeta, prozaik, krytyk literacki, redaktor naczelny czasopisma "Twórczość"),
Maciej Melecki ( poeta, scenarzysta filmowy, pracownik Instytutu Mikołowskiego),
Ireneusz Karczmarczyk (poeta, socjolog, nauczyciel akademicki, dziennikarz)
i Joanna Mueller (poetka, redaktorka, krytyczka literacka).

Nagrodą główną jest wydanie tomiku poetyckiego. O doborze utworów, jego objętości, formacie i oprawie plastycznej zadecyduje organizator. Osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe lub finansowe. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu.

O terminie i miejscu uroczystości będziemy informować mailem, a także na stronie www.mdk.radomsko.pl, www.rozewiczopen.pl

W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

Termin:
do 31 sierpnia 2010 roku

Adres:
Miejski Dom Kultury
ul. Brzeźnicka 5
97-500 Radomsko
z dopiskiem "Konkurs"

Dodatkowe informacje:
tel./fax 44/ 683 28 29, 683 24 86, 683 52 55
e-mail: mdk@radomsko.pl, www.mdk.radomsko.pl

(za: www.topos.iq.pl)
Rozszerzona zawartość newsa