XXII OKP "O Laur Opina" - do 1.09.2010
Dodane przez moderator2 dnia 17.03.2010 14:15
XXII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI "O LAUR OPINA" im. Zygmunta hr Krasińskiego

Motto:
I Przeszłość zbawiona
I Przyszłość zaświeca

/Zygmunt hr. Krasiński/

Ciechanów, 2010

Cele Konkursu:
konfrontacja twórczości poetyckiej
ożywienie życia literackiego ziemi ciechanowskiej
propagowanie i promocja współczesnej poezji

Zasady uczestnictwa:
1. Tematyka konkursu jest dowolna
2. Konkurs ma charakter otwarty
3. Uczestnicy nadsyłają maksymalnie 5 utworów poetyckich /każdy w 4 egzemplarzach/ wyłącznie w maszynopisie
4. Utwory nadesłane nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach i są pracą własną autora.
5. Wiersze należy nadesłać na adres:

Centrum Kultury i Sztuki
ul. Strażacka 5
06-400 Ciechanów

z dopiskiem "O Laur Opina"

6. Każdy zestaw wierszy należy opatrzyć godłem i do zestawu dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze, adres i telefon kontaktowy
7. Termin nadsyłania prac upływa 1 września 2010 roku /decyduje data stempla pocztowego/
8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze podczas Międzynarodowego Dnia Ciechanowskiej Jesieni Poetyckiej /pierwsza dekada października/
9. O wręczeniu nagród powiadomione zostaną tylko osoby nagrodzone
10. Jury powołane przez organizatorów decyduje o podziale nagród; organizatorzy przewidują 3 nagrody główne, 3 wyróżnienia w tematyce dowolnej, nagrody specjalne za utwory związane z tematyką:
- Ciechanów lub ziemia ciechanowska
- Zygmunt Krasiński lub Opinogóra
11. Organizatorzy przewidują wydanie jednodniówki poetyckiej z wierszami nagrodzonymi oraz w przyszłości wydanie tomiku dekadowego z utworami nagrodzonymi w konkursie w związku z tym zastrzegają sobie prawo druku tych wierszy bez honorariów autorskich
12. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
13. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
14. Organizatorzy nie wysyłają nagród; nagrody nieodebrane osobiście przez osoby nagrodzone przechodzą do puli na rok następny
15. Organizatorzy nie zwracają osobom nagrodzonym kosztów przejazdu

Bliższych informacji udzielają pracownicy Działu Imprez, Edukacji i Kina CKiSz., tel. 0- 23 672 35 09, 0-23 672 42 96


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa