XIV MKP "O Złote Cygaro Wilhelma" - do 18.06.2010
Dodane przez moderator2 dnia 07.03.2010 19:26
REGULAMIN XIV MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU POETYCKIEGO "O ZŁOTE CYGARO WILHELMA"

Międzynarodowy Konkurs Poetycki "O Złote Cygaro Wilhelma", organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, ma charakter konkursowo-turniejowy w cyklu corocznym.
1. Dopuszcza się do udziału autorów bez względu na wiek, narodowość, kraj zamieszkania, przynależność do związków i stowarzyszeń twórczych przed debiutem oraz po debiucie.
2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu 3 wierszy w języku polskim w 4 egzemplarzach opatrzonych godłem (pseudonimem). W załączonej kopercie opatrzonej tym samym godłem należy umieścić nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Termin nadsyłania prac upływa 18 czerwca 2010 roku.

Adres:
Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach
PL, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
ul. Wolności 2

Adres strony internetowej:
www.mokcl.pl

E-mail:
mokcl@mokcl.pl

Informacja:
tel./fax: (32) 431 16 34, 431 89 55 - Sylwia Wolnik (tel. wewn. 16), Marek Śliwa (tel. wewn. 19)

3. Organizatorzy powiadomią uczestników konkursu o nominacji do finału na początku września. Finał odbędzie się 17 września 2010 roku.
4. Nominowani mają obowiązek osobiście zaprezentować nadesłane na konkurs utwory przed jury i publicznością.
5. Po prezentacji utworów przez finalistów jury określi kolejność i wysokość nagród oraz wyróżnień. Każdy z finalistów zostanie uhonorowany finansowo. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
Pula nagród wynosi 6 000 pln.
6. Utwory świadczące o tożsamości śląskiej będą kandydować do osobistej nagrody prof. Grażyny Barbary Szewczyk - córki pisarza.
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji danych personalnych oraz zdjęć uczestników konkursu i ich opiekunów. Zgłaszając swój udział w konkursie, jego uczestnicy (opiekunowie prawni uczniów) akceptują prawo organizatorów do prezentacji i publikacji tekstów nagrodzonych lub wyróżnionych bez dodatkowej zgody i bez honorarium.
8. Zgłoszenie utworu/utworów do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, nie publikowany i nie nagradzany w innych konkursach, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego konkursu.
9. Dopuszczalne są w tekstach wyrażenia i określenia mocne, ostre, a nawet brutalne, ale nie będą akceptowane utwory o charakterze wulgarnym, obscenicznym, antyhumanitarnym i propagujących rasizm.

(za: www.reymont.pl)
Rozszerzona zawartość newsa