OKP "Gdybym ja bywał"na nową wersję tekstu do pieśni Fryderyka Chopina - do 30.06.2010
Dodane przez moderator2 dnia 01.03.2010 23:14
REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Łódzki Dom Kultury.
2. Konkurs ma charakter otwarty, jest skierowany zarówno do autorów zrzeszonych w związkach twórczych, jak i amatorów. Celem konkursu jest popularyzowanie muzyki Fryderyka Chopina, inspirowanie do aktywności twórczej, promowanie talentów poetyckich.
3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie od 1 do 3 utworów poetyckich własnego autorstwa, będących nowymi tekstami do którejś z 17 "Pieśni" Fryderyka Chopina z op. 74 - z zaznaczeniem, do której pieśni tekst się odnosi. Lista kompozycji Chopina znajduje się na stronach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina http://pl.chopin.nifc.pl/chopin/genre/detail/id/9 .
4. Zestawy powinny być przesłane w 3 egzemplarzach. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
5. Prace konkursowe winny być opatrzone godłem (pseudonimem), a dołączona do nich koperta z takim samym godłem powinna zawierać dane autora (imię i nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy, e-mail, jeśli jest). Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden zestaw konkursowy.
6. Powołane przez organizatora jury, w skład którego wejdą muzycy, poeci i krytycy, dokona oceny nadesłanych prac pod kątem zgodności z linią melodyczną i wartości literackich oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe o wartości 2 000, 1 500 i 1 000 zł oraz wyróżnienia.
7. Prace konkursowe należy dostarczyć do 30 czerwca 2010 r. do siedziby organizatora lub nadesłać na adres:

Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
90-113 Łódź

z dopiskiem "Gdybym ja bywał"

Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie www.reymont.pl do 15 września 2010 roku. Koncert finałowy odbędzie się w połowie października.
8. Wszelkie informacje związane z konkursem można uzyskać na stronie www.reymont.pl i pod numerem telefonu 0-42 633-98-00 w. 241.
9. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów, zastrzegając sobie prawo do ich publikowania i cytowania w mediach, a także do publicznego wykonywania i nagrywania nagrodzonych i wyróżnionych utworów bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego.
10. Zwieńczeniem konkursu będzie koncert, podczas którego nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną wykonane przez profesjonalnych artystów.

(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa