XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka - do 5.05.2010
Dodane przez moderator2 dnia 19.02.2010 23:45
REGULAMIN

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu 3 niepublikowanych wcześniej wierszy w 4 egzemplarzach, opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą, posiadającą takie samo godło, zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e -mailowy) i odcinek wpłaty 20 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego:

Mikołowski Bank Spółdzielczy
33 8436 0003 0000 0000 1573 0001

za jeden zestaw, stanowiący podstawę uczestnictwa w konkursie, do dnia 5 maja 2010 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

Instytut Mikołowski
ul. Jana Pawła II 8/5
43-190 Mikołów


Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród (1800 PLN do podziału), nastąpi 14 maja, o godz. 17:00, w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.

Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą: Marcin Sendecki, Andrzej Sosnowski i Paweł Lekszycki.

Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: (032) 738 07 55 lub adresem e-mailowym: instytutmik@poczta.onet.pl

(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa