VI OKP "O Wawrzyn Sądecczyzny" - do 31.05.2010
Dodane przez moderator2 dnia 02.02.2010 13:40
Grupa Literacka "Sądecczyzna", Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu oraz Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego w Nowym Sączu ogłaszają konkurs poetycki pod hasłem: Człowiek i miłość. Należy nadsyłać utwory nawiązujące do tego bardzo wieloznacznego, dającego różne możliwości interpretacyjne tematu. Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Nowosądeckiego.

Wiersze nigdzie niepublikowane, nienagradzane i niewysyłane na inne konkursy, w ilości od 1 do 2 w 4 egzemplarzach, należy opatrzyć godłem słownym. Winno być ono powtórzone na zaklejonej kopercie zawierającej imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail autora i krótką informację o nim. Autorów, którzy nie ukończyli 20 lat, organizatorzy proszą o podanie daty urodzenia, nazwy szkoły, uczelni, lub zakładu pracy. W konkursie mogą wziąć udział najwyżej dwa wiersze jednego autora, przy czym obowiązuje zasada, że nie zostały one przysłane oddzielnie.

Jury przyzna następujące nagrody:
I nagroda - 700 zł,
II nagroda - 500 zł,
III nagroda - 400 zł,
dwie statuetki Starosty Nowosądeckiego - "Srebrne Pióro Sądeckie" dla: najlepszego autora w kategorii młodzieży do lat 20 oraz najlepszego w tej edycji konkursu autora mieszkającego na Ziemi Sądeckiej.

Pokłosie konkursu znajdzie się w almanachu pokonkursowym. Oprócz utworów nagrodzonych autorów, opublikowanych w nim zostanie kilkadziesiąt innych wartościowych wierszy nadesłanych na konkurs (wyróżnienia drukiem).

Nagrodzeni i wyróżnieni poeci otrzymają egzemplarze autorskie tej książki podczas ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród, które odbędzie się we wrześniu 2010 roku w Nowym Sączu.

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału kwoty przeznaczonej na nagrody.

Termin:
do 31 maja 2010 roku

Adres:
Sądecka Biblioteka Publiczna
33-300 Nowy Sącz
ul. Franciszkańska 11
z dopiskiem na kopercie: Konkurs Poetycki

Dodatkowe informacje:
sekretarz jury (Grupa Literacka "Sądecczyzna") - tel. 606 957 138, e-mail: oksymoron2@gmail.com

(za: www.topos.iq.pl)
Rozszerzona zawartość newsa