Konkurs na zbiór wierszy - SYFON SCHERFFERA 2010 - do 15.03.2010
Dodane przez moderator2 dnia 22.01.2010 16:09
K.I.T. Stowarzyszenie Żywych Poetów
oraz
Redakcja pisma literackiego "Red."

ogłasza

III KONKURS NA ZBIÓR WIERSZY
IMIENIA SCHERFFERA VON SCHERFFENSTEINA
O SYFON SCHERFFERA
BRZEG 2010REGULAMIN

1. Klub Integracji Twórczych "Stowarzyszenie Żywych Poetów" z Brzegu ogłasza III KONKURS NA ZBÓR WIERSZY. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto zastosuje się do regulaminu. Nie ma ograniczeń wiekowych.

2. Uczestnicy winni nadsyłać zestawy. obejmujące nie więcej niż 45 utworów poetyckich, mieszczących się na nie więcej niż 54 stronach (nie licząc spisu treści i tytułowej) w 3 kopiach oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD, dyskietka, pendrive).

3. Termin nadsyłania prac upływa dnia 15 marca 2010, liczy się data stempla pocztowego. Zestawy prac należy nadsyłać na adres:

K. I. T. "STOWARZYSZENIE ŻYWYCH POETÓW"
GALERIA BRZESKIEGO CENTRUM KULTURY
RYNEK - RATUSZ, 49-300 BRZEG

z dopiskiem "III KONKURS NA ZBIÓR WIERSZY"

4. Zestawy należy opatrzyć godłem autora, a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem, przesłać szczegółowe dane autora.

5. Przez godło rozumie się jakikolwiek znak graficzny, słowo, logo lub alfanumeryczny symbol maskujący właściwą tożsamość autora.

6. Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w konkursach na tomik wierszy ani publikowane w drukach zwartych. Mogą być publikowane częściowo w drukach ulotnych, Internecie, prasie lokalnej, radio i telewizji, prasie literackiej.

7. Nadesłane zestawy wierszy oceni jury w składzie: Ryszard Chłopek, Joanna Mueller, Radosław Wiśniewski.

8. Zgłoszenia nie spełniające regulaminowych wymogów, będą dyskwalifikowane.

9. O wynikach konkursu laureat zostanie powiadomiony listownie, internetowo, telefonicznie, lub w jakikolwiek inny skuteczny sposób.

10. Wręczenie nagrody, pod postacią promesy wydawniczej odbędzie się w trakcie XII KONFRONTACJI LITERACKICH "SYFON", które bedą miały miejsce w Brzegu w kwietniu 2010.

11. W czasie XIII Konfrontacji Literackich "Syfon" wybrany autor odbędzie także spotkanie autorskie z publicznością.

12. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://free.art.pl/szp

pod adresem e-mail:
kit_szp@wp.pl oraz red._akcja@wp.pl

oraz pod numerami telefonów:
(077) 416-02-30 (w godzinach 10-18, od wtorku do niedzieli),
0 698 315 560 lub 0691 410 114 (całą dobę, acz z umiarem).

13. Nagrodzony tom wierszy zostanie opublikowany w serii wydawniczej pisma literackiego "Red." nie później niż na 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do poczynienia drobnych zmian o charakterze redakcyjnym i korektorskim w nagrodzonym zestawie.
Rozszerzona zawartość newsa