Konkurs na przekład (języki słowiańskie) - do 31.03.2010
Dodane przez moderator2 dnia 11.01.2010 18:50
Koło Naukowe Slawistów Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs przekładowy pod nazwą

"Morderstwo w przekładzie. Młodzi tłumaczą (młodą) pop-literaturę".

Przedmiotem konkursu jest przekład na język polski tekstu o charakterze kryminalnym (powieść, opowiadanie, nowela), który oryginalnie został napisany w języku bułgarskim, chorwackim, serbskim, słowackim bądź czeskim.

W konkursie mogą brać studenci wszystkich lat studiów slawistycznych z ośrodków, w których nauczany jest którykolwiek z języków konkursowych.

Teksty należy nadsyłać do 31 marca 2010 r. na adres przeklad2010@interia.pl.

Objętość nadsyłanych tekstów może wynosić od 5 do 10 stron znormalizowanego maszynopisu (60x30 znaków na stronie) albo 18000 znaków. Pliki tekstowe nadsyłane mailem należy zapisać wyłącznie w jednym z następujących formatów: doc, rtf lub odt (Open Office). Przekłady nadsyłane pocztą należy opatrzyć pseudonimem. Dodatkowo należy załączyć oznaczoną tym samym pseudonimem zaklejoną kopertę, w której powinny znaleźć się dane autora przekładu wraz z adresem kontaktowym.

Przekłady nadsyłane mailem należy opatrzyć pseudonimem. Kontakt ze zwycięzcami będzie nawiązywany poprzez zwrotny adres mailowy.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 24 maja 2010 r., w Dniu Piśmiennictwa Słowiańskiego.

(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa