IV. KONKURS LITERACKI IM. MARKA HŁASKI
Dodane przez moderator1 dnia 08.03.2007 16:04
Regulamin

Klub Inteligencji Polskiej w Austrii oraz redakcja pisma JUPITER ogłaszają inaugurację czwartej edycji konkursu literackiego na opowiadanie.

Uwaga - jest to konkurs TYLKO dla pisarzy POLONIJNYCH tzn. Polaków mieszkających poza granicami Polski.

Warunkiem udziału w IV Konkursie Literackim im. Marka Hłaski jest nadesłanie do 30 kwietnia 2007 r. tekstu, którego objętość nie przekracza 10 stron znormalizowanego maszynopisu, autor podpisać powinien utwór hasłem, pseudonimem, którego rozwiązanie powinno znajdować się w zaklejonej kopercie, na której również wypisać należy w/w hasło. W kopercie prosimy podać imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail oraz krótką notkę biograficzną.

Jury przewiduje nagrody w wysokości: 1. 1000,- euro, 2. 600,- euro i 3. 300.- euro.

Redakcja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Nadesłane teksty nie będą zwracane autorom. Prosimy, w miarę możliwości, o dostarczenie tekstów na dyskietkach lub CD, co nie będzie nas zmuszało do przepisywania nagrodzonych utworów w celu opublikowania.
Redakcja zastrzega sobie prawo pierwodruku na łamach naszego pisma.
Wręczenie nagród odbędzie się tradycyjnie w sali Wiedeńskiej Stacji PAN na uroczystej Gali Literackiej w październiku 2007 r.

Teksty prosimy nadsyłać na adres:
Redakcja pisma JUPITER, Rabeng. 2/62/1 , A - 1030 Wiedeń (Wien)
Rozszerzona zawartość newsa