VIII Gdyński Przegląd „Połowy Poetyckie 2009” - do 6.11.2009 i Gdynia, 19.11.2009
Dodane przez moderator03 dnia 27.09.2009 15:59
Centrum Kultury w Gdyni
Przystań Poetycka "Strych"
ogłaszająVIII Gdyński Przegląd "Połowy Poetyckie" 2009


W ramach Przeglądu odbędą się dwa konkursy:
- konkurs jednego wiersza
- konkurs na zestaw wierszy


Konkurs jednego wiersza

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich twórców. Warunkiem uczestnictwa jest osobiste odczytanie jednego niepublikowanego wiersza i złożenie czytelnej, podpisanej kopii tegoż na ręce jury. Konkurs odbędzie się w czwartek, 19 listopada 2009 o godz. 19.00 w kawiarni "Strych" w Gdyni, pl. Kaszubski 7B (wejście od ul. S. Żeromskiego). Pula nagród wynosi 1000 PLN.


Konkurs na zestaw wierszy

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich twórców z terenu całej Polski. Należy nadesłać jeden zestaw trzech wierszy w pięciu egzemplarzach, o dowolnej tematyce, dotąd niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach. Wiersze należy opatrzyć godłem; do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane autora/ki (imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail).
Prace należy nadsyłać do 6 listopada 2009 r. na adres:
Centrum Kultury w Gdyni
ul. Łowicka 51
81-504 Gdynia
z dopiskiem "Przegląd Poetycki"


Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w piątek, 20 listopada 2009 r. o godz. 19 w "Bohema Jazz Club" w Gdyni. Laureaci konkursu ogólnopolskiego (na zestaw wierszy) zostaną zaproszeni na imprezę finałową na koszt organizatorów.
W obydwu konkursach zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia. Całkowita pula nagród w obydwu konkursach wynosi 8000 PLN.

Kontakt
Teresa Wojciechowska 058/ 664-73-77

Patronat prasowy
Radio Gdańsk

Rozszerzona zawartość newsa