VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego - do 30.10.2009
Dodane przez moderator2 dnia 20.10.2009 17:35
VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego ogłaszają Dwumiesięcznik literacki "Topos", Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Stowarzyszenie "Leśniczówka Pranie" oraz patronujący imprezie Prezydent Miasta Sopotu.

Organizatorzy oczekują na zestaw 5 wierszy w 3 egzemplarzach.

Nadesłane wiersze nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach.

Profesjonalne jury w składzie:

Wojciech Kass,
Wacław Tkaczuk - przewodniczący,
Krzysztof Kuczkowski

przyzna:

Poetycką Nagrodę RAINERA MARII RILKEGO
oraz nie mniej niż dwie nagrody drugiego stopnia.

Laureaci otrzymują nagrody pieniężne (główna - 4 000 zł) ufundowane przez organizatorów i fundatorów (warunek - udział w gali festiwalowej, w przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym, a gratyfikacja pieniężna powiększy sumę nagród w kolejnym Konkursie).

Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych i wymagań tematycznych. Utwory należy opatrzyć godłem (słownym), a w zaklejonej kopercie, sygnowanej tym samym godłem, przesłać następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail. Honorowane będą tylko prace na papierze formatu A4, nadesłane w formie wydruku komputerowego bądź maszynopisu. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych utworów.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w prasie i internecie.

Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie tekstów w prasie literackiej ("Topos") oraz na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w grudniu 2009 r. podczas Festiwalu Poezji w Sopocie.

Termin:
do 30 października 2009 roku

Adres:
Leśniczówka Pranie
12-220 Ruciane-Nida
z dopiskiem na kopercie Konkurs im. R. M. Rilkego.

Dodatkowe informacje:
topos10@interia.pl

(za: www.topos.iq.pl)
Rozszerzona zawartość newsa