V OKP "NA SKRZYDŁACH POEZJI" - do 12.10.2009
Dodane przez moderator2 dnia 21.08.2009 23:27
REGULAMIN
V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
"NA SKRZYDŁACH POEZJI"


1. Organizatorem konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej" w Łodzi.

2. Celem konkursu jest:
- inspirowanie do aktywności twórczej.
- prezentacja dorobku i promocja młodych twórców.
- rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń.

3. Konkurs jest otwarty, adresowany do młodzieży i dorosłych. Przebiega w trzech kategoriach wiekowych:
- od 13-15 lat
- od 16-18 lat
- powyżej 19 lat

4. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 3, nigdzie dotąd niepublikowane utwory poetyckie o dowolnej tematyce, opatrzone godłem.

5. Utwory należy dostarczyć w maszynopisie (czcionka nr 14), w 3 egzemplarzach na adres organizatora w terminie do 12 października 2009 r. Do prac winna być dołączona koperta z godłem i oznaczoną kategorią wiekową zawierająca: zapis elektroniczny tekstów na dyskietce lub płycie w formacie doc. oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zasad określonych w ustawie z dn. 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych, podpis autora, dane: imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.

6. Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.

7. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 7 listopada 2009 r. o godz. 18:00 w Bałuckim Ośrodku Kultury "Na Żubardzkiej".

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych.

9. Konkursowi towarzyszy: m. in. wystawa nadesłanych prac, prezentacja wybranych utworów, warsztat poetycki i omówienie.

10. Informacje:
Dorota Radziewicz
Bałucki Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej"
ul. Żubardzka 3,
91-022 Łódź,
tel. 0-42 651 67 47
zubardzka@bok.lodz.pl,
www.bok.lodz.pl.

(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa