Otwarty konkurs na najlepszy przekład opowiadania - do 30.08.2009
Dodane przez moderator2 dnia 18.08.2009 21:41
Konkurs na przekład opowiadania towarzyszący Międzynarodowemu Festiwalowi Opowiadania 2009 ogłasza Centrum Kultury "Zamek".

Konkurs obejmuje tłumaczenia opowiadań z języków oryginalnych (angielski, rosyjski, niemiecki) na język polski.

Na konkurs mogą być nadsyłane wyłącznie tłumaczenia opowiadań zatwierdzonych do celów konkursowych przez Biuro Festiwalowe. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przetłumaczenie i nadesłanie tekstu przekładu na język polski całości utworu.

Jeden uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę (przekład jednego tekstu).

Wyznaczone do konkursu teksty opowiadań w językach oryginalnych można otrzymać zwrotnym listem elektronicznym, po wcześniejszym wysłaniu zgłoszenia pod adresem milka@short-story.pl. Teksty konkursowe można także pobrać ze strony internetowej Festiwalu pod adresem http://www.opowiadanie.com.pl. Uczestnicy konkursu nie mają prawa wykorzystywać tekstów oryginalnych do innych celów niż tłumaczenie, w szczególności zabrania się publikacji tekstów w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku.

Tłumaczenia w języku polskim należy przesyłać pocztą elektroniczną lub w formie wydruku z dołączoną wersją elektroniczną. W oddzielnym dokumencie, dołączonym do tej samej przesyłki, należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, pełne, aktualne dane kontaktowe wraz z numerem konta.

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz ze zrzeczeniem się na rzecz Festiwalu Opowiadania autorskich praw majątkowych do tekstu tłumaczenia; do przesyłki lub e-maila należy zatem dołączyć pisemną zgodę na publikację przekładu i rezygnację z honorarium za ewentualną publikację.

Nadesłane na konkurs prace oceniać będzie jury wybrane przez organizatorów Festiwalu, w którego skład wejdą specjaliści w dziedzinie przekładu literackiego.

W konkursie przewidziane są następujące nagrody:
I nagroda - 900 zł brutto;
II nagroda - 600 zł brutto;
III nagroda - 300 zł brutto,
a także wyróżnienia oraz nagrody książkowe. Organizatorzy konkursu zastrzegają możliwość innego podziału nagród.

Ogłoszenie wyników i i wręczenie nagród nastąpi podczas Festiwalu, w dniu 8 października 2009. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną.

Wybrani uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach translatorskich organizowanych podczas Festiwalu.

Termin:
do 30 sierpnia 2009 roku

Adres:
Centrum Kultury "Zamek" - Festiwal Opowiadania,
pl. Świętojański 1,
54-076 Wrocław

lub

milka@short-story.pl

Dodatkowe informacje:
koordynator Festiwalu, Dobromiła Jankowska, mail: milka@short-story.pl

(za: www.topos.iq.pl)
Rozszerzona zawartość newsa