OKP XIV PIASTOWSKIEJ BIESIADY POETYCKIEJ - do 15.09.2007
Dodane przez moderator1 dnia 01.06.2007 15:14
Miejska Biblioteka Publiczna oraz Konfraternia Poetycka "Biesiada" przy Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie ogłaszają otwarty ogólnopolski konkurs poetycki XIV Piastowskiej Biesiady Poetyckiej.
*
Na konkurs należy nadesłać 5 wierszy o dowolnej tematyce (w tej liczbie ewentualny wiersz o tematyce związanej z ochroną środowiska naturalnego), własnego autorstwa, nigdzie dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w 4 egzemplarzach maszynopisu (wydruku), w terminie do 15 września 2007 r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów. Uwaga!
Uczestnik konkursu może nadesłać jeden zestaw wierszy.
Łączna objętość zestawu wierszy nie może przekraczać 10 str. znormalizowanego maszynopisu.
*
Nadesłane teksty winny być opatrzone godłem literowym (pseudonimem). To samo godło winno być umieszczone na dołączonej kopercie, zawierającej wewnątrz: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora (jeśli posiada).
*
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów oraz zastrzegają sobie prawo do wykorzystania ich w okolicznościowej pozycji wydawniczej bez honorariów autorskich.
*
Jury konkursu przyzna następujące nagrody:
I - 800 zł
II - 600 zł
III - 400 zł
4 wyróżnienia po 200 zł
oraz nagrodę Starosty Powiatu Pruszkowskiego
za wiersz o tematyce związanej z ochroną środowiska naturalnego.
Zastrzega się prawo Jury do innego podziału nagród.
*
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas XIV Piastowskiej Biesiady Poetyckiej, która odbędzie się 20 października 2007 r. (sobota) w godz. 15.00 - 19.00. Organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników konkursu do udziału w Biesiadzie, co przyczyni się do integracji środowiska poetyckiego, a udział laureatów uważają za niezbędny. W programie m.in.: spotkania autorskie jurorów, oprawa muzyczna oraz Turniej Jednego Wiersza z nagrodami.


Rozszerzona zawartość newsa