XIV OKP "MALOWANIE SŁOWEM" - do 31.07.2009
Dodane przez moderator2 dnia 06.07.2009 13:22
REGULAMIN

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku organizuje XIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "MALOWANIE SŁOWEM".

- W konkursie mogą wziąć udział poeci zrzeszeni i niezrzeszeni w związkach twórczych pod warunkiem ukończenia 15 roku życia.
- Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora:
zestawu od 3 do 5 utworów poetyckich w 3 czytelnych egzemplarzach rękopisu lub w wydruku komputerowym.
- Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez jury), bądź reklamujących kolejne edycje konkursu.
- Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31.07.2009 r.
- Tematyka prac jest dowolna. Mile widziane będą wiersze tematycznie związane z miastem Szczecinek, który w 2010 r. obchodzić będzie 700-lecie uzyskania praw miejskich.
- Autor może nadesłać tylko wiersze nienagradzane w innych konkursach oraz niedrukowane w wydawnictwach zwartych.
- Prace należy opatrzyć godłem (organizatorzy proszą, żeby nie stosować symboli graficznych), a w oddzielnej, zaklejonej kopercie należy umieścić dane o autorze: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, wiek, szkoła, zawód oraz informacje o dotychczasowych osiągnięciach literackich. Na kopercie należy umieścić dopisek "Malowanie Słowem".
- Organizator zapewnia nagrody pieniężne za: I miejsce - 1000 zł, II miejsce - 600 zł, III miejsce - 400 zł; wiersz o Szczecinku - 500 zł., nagroda dla Poety Regionu ufundowana przez Dwutygodnik Miejski "Temat" oraz wyróżnienia.
Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród. Nagrody, które nie zostaną odebrane, nie będą wysyłane pocztą i zostaną przekazane na konto innych konkursów poetyckich organizowanych przez SAPiK.
- Laureaci konkursu zostaną w terminie do września 2009 r. powiadomieni o wynikach konkursu oraz zaproszeni na imprezę podsumowującą konkurs. Laureaci przyjeżdżają na własny koszt.
- Szczegółowych informacji zasięgnąć można w Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku (tel. 0 94 372 36 97), strona internetowa: www.sapik.pl (konkursy)
- Wiersze należy wysłać na adres:

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury
ul. Kilińskiego 1
78-400 Szczecinek


e-mail: krystyna-mazur1@wp.pl (sekretarz konkursu: Krystyna Mazur)

(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa