VI OKP im. L. Bakuły "O Laur Bursztynowej Róży" - do 31.07.2009
Dodane przez moderator2 dnia 16.06.2009 12:32
VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Leszka Bakuły O Laur Bursztynowej Róży 2009 organizują Dom Kultury w Ustce oraz Związek Literatów Polskich.

W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu 2-3 utworów poetyckich w 3 egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Dwa wiersze o tematyce ogólnej, trzeci wiersz (nieobowiązkowy) tematycznie związany z Ustką. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane. Wiersze powinny być opatrzone godłem słownym. Każdy z autorów może przesłać tylko jeden zestaw. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko oraz dokładny adres autora prac, adres e-mail, telefon. Prace, które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie, jak również złamanie regulaminu dyskwalifikuje uczestnika konkursu.

Jury, w skład, którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna następujące nagrody, które zostały ustalone według stawek brutto:

Nagroda I stopnia 700 zł oraz Bursztynowa Róża 2009;
Nagroda II stopnia 400 zł;
Nagroda III stopnia 200 zł;
2 wyróżnienia po 100 zł
oraz nagroda specjalna publiczności.

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

O terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem. Nagrodę trzeba odebrać osobiście uczestnicząc w imprezie podsumowującej konkurs.

Nadesłanych prac organizatorzy nie zwracają. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez jury).

Sprawy sporne i nie ujęte regulaminem rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.

Termin:
do 31 lipca 2009 roku

Adres:
Dom Kultury w Ustce,
76-270 Ustka,
ul. Kosynierów 19
z dopiskiem "Bursztynowa Róża".

Dodatkowe informacje:
dk.ustka@wp.pl
lub zlp-slupsk@o2.pl

(za: www.topos.iq.pl)
Rozszerzona zawartość newsa