IV Ogólnopolski Konkurs "Rypiński Album Poetycki" - do 31.08.2009
Dodane przez pavlocebo dnia 05.06.2009 16:04
MIEJSKO-POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RYPINIE

ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs "RYPIŃSKI ALBUM POETYCKI"
pod patronatem Burmistrza Rypina i Starosty Powiatu Rypińskiego.


Cele konkursu:
- inspirowanie twórczości poetyckiej
- promowanie wartościowych tekstów literackich,
- popularyzacja poezji współczesnej,
- integrowanie środowisk literackich.

Zasady i warunki konkursu:
1. Konkurs ma charakter otwarty, jest skierowany do osób pełnoletnich.
2. Należy nadesłać 3 nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach wiersze (w 4 egz.), podpisanych godłem (godło słowne, nie znak graficzny, nie imię i nazwisko).
W zaklejonej kopercie (opatrzonej godłem) należy zamieścić : imię, nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres, numer telefonu, adres e-mail.
3. Tematyka utworów dowolna, bez ograniczeń.
4. Wiersze należy wydrukować (lub maszynopis).
5. Utwory należy przesłać na adres:

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna,
87-500 Rypin,
ul. Warszawska 20

z dopiskiem "Konkurs"

6. Organizator nie zwraca prac konkursowych. Zastrzega sobie prawo do ewentualnej publikacji nadesłanych utworów.
7. Uczestnicy nadsyłający kilka zestawów konkursowych (pod różnymi godłami) oraz nie spełniający wymogów Konkursu zostaną wykluczeni z procedury konkursowej, tzn. ich utwory nie będą dopuszczone do oceny jury.
8. Termin nadsyłania tekstów konkursowych: do 31 sierpnia 2009 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: październik 2009 r.
9. Oceny prac konkursowych dokona profesjonalne Jury.

Przewiduje się następujące nagrody pieniężne:
I miejsce - nagroda w kwocie 1000 zł,
II miejsce - 600 zł,
III miejsce - 400 zł.

Organizator nie wysyła nagród pieniężnych. Nagrody należy osobiście odebrać tylko w dniu finału. O terminie finału laureaci zostaną powiadomieni osobnym pismem.

Dodatkowe informacje:
Link
Rozszerzona zawartość newsa