VI OKP Ziemi Lubelskiej im. Józefa Łobodowskiego - do 31.08.2009
Dodane przez moderator2 dnia 25.04.2009 12:07
REGULAMIN

Organizatorami Konkursu są Oddział Związku Literatów Polskich w Lublinie oraz Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublina.

Konkurs ma charakter otwarty i odbywa się co dwa lata. Mogą w nim brać udział autorzy zrzeszeni i niezrzeszeni w związkach twórczych, bez względu na miejsce zamieszkania.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w 4 egzemplarzach o tematyce dowolnej. Szczególnie promowane będą utwory nawiązujące do problematyki wschodniego pogranicza kultur bądź inspirowane twórczością Józefa Łobodowskiego. Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Zestaw utworów powinien być opatrzony godłem. Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, zawierającą imię, nazwisko, dokładny adres /również elektroniczny, jeśli się posiada/ i telefon autora.

Wiersze należy nadsyłać do 31 sierpnia 2009 r. na adres:

Związek Literatów Polskich
Oddział w Lublinie
ul. Dolna Panny Marii 3
20-010 Lublin


Jury złożone z literatów i krytyków literackich dokona oceny prac i rozdziału nagród oraz wyróżnień.

Zestawów wierszy nadesłane w rękopisie lub pojedyncze utwory nie będą rozpatrywane przez Jury konkursu.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na Konkurs utworów. Dołożą wszelkich starań, by nagrodzone i wyróżnione teksty zostały w przyszłości opublikowane.

Ogłoszenie wyników oraz uroczystość wręczenia nagród przewidywane są w miesiącu listopadzie 2009 roku.

W uroczystości rozstrzygnięcia deklaruje swój udział Rodzina Poety-patrona Konkursu.

W kwestiach spornych wynikających z interpretacji Regulaminu Konkursu ostateczną decyzję podejmuje Jury.

(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa