I OKL UW im. Stanisława Brzozowskiego - do 19.07.2009
Dodane przez moderator2 dnia 25.04.2009 03:45
Konkurs Literacki Uniwersytetu Warszawskiego im. Stanisława Brzozowskiego

Koło Literaturoznawcze Uniwersytetu Warszawskiego, Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Staromiejski Dom Kultury w Warszawie

zapraszają do udziału w

I OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE LITERACKIM
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
IM. STANISŁAWA BRZOZOWSKIEGO


Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow oraz pod patronatem Dziekana Wydziału Polonistyki UW prof. dra hab. Stanisława Dubisza.

Konkurs ma charakter otwarty - skierowany jest do autorów w wieku 16-30 lat.
Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie 3 wierszy i/lub prozy nieprzekraczającej objętości 20 000 znaków bez spacji (ok. 10 stron), o dowolnej tematyce, niepublikowanych (w internecie także) i nienagradzanych wcześniej, napisanych w języku polskim.

Prace należy opatrzyć, zamiast podpisu imiennego, znakiem graficznym - godłem lub hasłem i przesłać w trzech egzemplarzach na adres:

Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa

z dopiskiem "Konkurs Literacki UW".

Do utworów należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną takim samym godłem lub hasłem jak wiersze, w której znajdować się będą dane biograficzne autora (imię, nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, e-mail i numer kontaktowy).

Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 19 lipca 2009 roku.

Teksty oceniać będzie jury powołane przez organizatorów, w składzie: prof. Andrzej Zieniewicz, Maria Cyranowicz, Joanna Mueller, Joanna Kulas, Mikołaj Golubiewski. Autorzy najlepszych tekstów uhonorowani zostaną nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi. Pula nagród wynosi 10 000 zł. Nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną opublikowane w czasopiśmie "Wakat".

Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 19 listopada 2009.
Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni na spotkanie, na którym zostaną ogłoszone wyniki Konkursu. Organizatorzy zwracają koszty podróży. Więcej informacji na stronie: www.konkursliteracki.uw.edu.pl.

(za: www.konkursliteracki.uw.edu.pl)

Rozszerzona zawartość newsa