„WAHADŁO CZASU” USTROŃ 2007 - do 30 września 2007
Dodane przez moderator1 dnia 19.05.2007 14:44
Organizowany pod patronatem
Burmistrza Miasta Ustroń
przez
Oddział Muzeum Ustrońskiego
"ZBIORY MARII SKALICKIEJ"

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs rozstrzygnięty będzie w trzech kategoriach:

WSPOMNIENIE
nie dłuższe niż 5 stron znormalizowanego maszynopisu, temat dowolny, oceniana będzie wiarygodność postaci i sytuacji oraz piękno opisu.

REPORTAŻ
nie dłuższy niż 5 stron znormalizowanego maszynopisu, temat dowolny, oceniana będzie wartkość akcji, interesujący temat i sposób narracji.

BAJKA
nie dłuższa niż 5 stron znormalizowanego maszynopisu, temat dowolny, oceniana będzie fantazja, niezwykłość postaci i miejsca oraz trafny morał.

Utwory w każdej z kategorii mogą być zapisane zarówno językiem literackim, jak gwarą beskidzką.

Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk. Uczestnikami mogą być twórcy, którzy ukończyli 17. rok życia. Uczestnik wysyła na adres organizatora niepublikowane wcześniej utwory (każdy w 4 egzemplarzach) opatrzone godłem oraz zaklejoną kopertę z tym samym godłem, w której znajdować się będą dane personalne autora (imię, nazwisko, dokładny adres, nr telefonu).


Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2007 r.

Prace należy przesyłać na adres organizatora:

Oddział Muzeum Ustrońskiego
"ZBIORY MARII SKALICKIEJ"
43-450 Ustroń Brzegi, ul. 3 Maja 68


Szczegółowych informacji udziela organizator konkursu Irena Maliborska w dnia od poniedziałku do soboty w godz. 11 - 16.

Wyróżnione prace zostaną nagrodzone, będą też prezentowane publicznie podczas uroczystego ogłoszenia wyników konkursu, na oficjalnej stronie internetowej Muzeum Ustrońskiego oraz w miejscowej prasie i innych publikacjach.


Rozszerzona zawartość newsa