I OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI: PRAWY BRZEG - do 15.05.2009
Dodane przez luis dnia 04.04.2009 18:17
Gatunek: poezja
Termin: 15 maja 2009 roku
Należy wysłać: 3 wiersze w 4 egzemplarzach
Organizator: Dom Kultury Praga w Dzielnicy Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy,
Koordynator: Redakcja NOTATNIKA Satyrycznego,
Nagroda: nagrody finansowe o łącznej wartości 4 000 PLN
Autorzy: Uczestnicy konkursu

Opis:

1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury Praga w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy (dalej organizator).
2. Konkurs jest anonimowy i ma charakter otwarty.
3. Skierowany jest do autorów po debiucie jak i przed debiutem.
4. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech wierszy w czterech egzemplarzach.
5. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
6. Wiersze muszą być podpisane godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierającą dane osobowe autora, adres, mail oraz telefon kontaktowy.
7. Oceny prac dokona profesjonalne jury, w skład którego wejdą poeci i krytycy literaccy.
8. Prace konkursowe należy nadsyłać do 15 maja 2009 roku włącznie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Dom Kultury Praga
ul. Dąbrowszczaków 2
03-474 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs poetycki PRAWY BRZEG

Ze względu na anonimowy charakter konkursu nie należy przesyłać prac listem poleconym.

9. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.
11. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe, których łączna pula wynosi 4 000 PLN.
12. Wybrane wiersze zostaną wydane w specjalnym wydaniu "NOTATNIKA Satyrycznego".
13. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród, o terminie i miejscu uroczystości zostanie wysłana informacja mailem, a także takowa pojawi się na stronie www organizatora.
14. O sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje koordynator projektu.
Kontakt: Jarosław Janowski-Smoliński, tel. 0 509 111 209.
15. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

Wszelkich informacji udzielają redaktorzy "NOTATNIKA Satyrycznego":
Jarosław Janowski-Smoliński - jarekjanowski@aster.pl
i Paweł Łęczuk - pawelleczuk@interia.pl
oraz sekretariat organizatora dysponujący pełnym regulaminem
- dk@dkpraga.pl lub sekretariat@dkpraga.pl
Rozszerzona zawartość newsa