Międzynarodowy Festiwal Opowiadania - konkurs - do 30.06.2009
Dodane przez moderator2 dnia 27.03.2009 11:31
Regulamin

1. Centrum Kultury "Zamek" w ramach Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania ogłasza konkurs otwarty na opowiadanie. Hasłem przewodnim tej edycji konkursu jest - "mężczyzna".

2. Nieprzekraczające 10 stron maszynopisu (18 tysięcy znaków) teksty można przesyłać do 30 czerwca 2009 pod adresem:

milka@short-story.pl

lub na adres pocztowy:

Centrum Kultury "Zamek"
pl. Świętojański 1
54-076 Wrocław

z dopiskiem "Konkurs na opowiadanie"
(należy obowiązkowo dołączyć wersję elektroniczną).

3. Prace niespełniające wymagań formalnych nie będą brane pod uwagę.

4. Teksty należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz dołączyć informacje kontaktowe (adresy e-mail i pocztowy, numer telefonu kontaktowego).

5. Nadesłane teksty oceni profesjonalne jury.

6. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz z przekazaniem na rzecz Festiwalu Opowiadania autorskich praw majątkowych do tekstu i zgodą na jego publikację w drukach festiwalowych i na stronach www festiwalu.

7. Główną nagrodę w konkursie stanowi 2000 zł. Nagrodą dodatkową jest zaproszenie do udziału w tegorocznym finale Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania w dniach 9-12 października we Wrocławiu. Podatek dochodowy wynikający z przyznanej nagrody zwycięzca odprowadza do odpowiedniego US.

8. Jury przyzna także 10 wyróżnień, które będą uprawniały do bezpłatnego udziału w zajęciach creative writing odbywających się podczas festiwalu.

9. Ogłoszenie nazwiska laureata głównej nagrody i wręczenie nagród nastąpi podczas Festiwalu, w październiku 2009. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną.

10. Organizator nie zapewnia wyżywienia ani zakwaterowania w trakcie warsztatów.

11. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych.

(za: www.nieszuflada.pl)
Rozszerzona zawartość newsa