XI KONKURS POETYCKI KIELECKIEGO CENTRUM KULTURY - do 26.04.2009
Dodane przez trebor dnia 23.02.2009 18:23
XI EDYCJA KONKURSU POETYCKIEGO

Kieleckie Centrum Kultury organizuje pod patronatem Radia Kielce, Radia FaMa, TVP Kielce, Nowej Telewizji KIELCE, Redakcji Gazety "Echo Dnia" konkurs poetycki.

Do udziału w konkursie zaprasza się młodzież szkół średnich, studentów, wszystkich młodych ludzi, którzy pragną spopularyzować własną twórczość.
Organizatorzy chcą, aby ich widzenie rzeczywistości, nastroje i stany psychiczne, potrzeba wyrażania siebie, mocno rozbudzona wyobraźnia, marzenia, refleksje moralne i filozoficzne znajdujące swoje odbicie w twórczości poetyckiej, mogły być ocenione i nagrodzone.

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 1 wiersza o dowolnej tematyce, dotychczas nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach.

2. Wiersz należy nadesłać w 5 egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu opatrzonego godłem (umowny znak) na adres:

Kieleckie Centrum Kultury
25-334 Kielce
Plac Moniuszki 2b

z dopiskiem na kopercie Konkurs poetycki

3. Uwaga! Przyjmowane są tylko wiersze nadsyłane drogą pocztową. Wiersze nadesłane droga elektroniczną nie będą uwzględnianie w konkursie.

4. Nazwisko, dokładny adres i numer telefonu autora należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie, opatrzonej takim samym godłem (umownym znakiem) jak wiersz konkursowy.

5. Autor może nadesłać tylko jeden wiersz.

6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo do druku nagrodzonych wierszy bez wypłacania honorariów.

7. Ostateczny termin nadsyłania wiersza upływa 26 kwietnia 2009 roku.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 10 czerwca 2009 roku.

9. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny wierszy przyznając nagrody o łącznej wartości 2000 zł.

10. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu).

W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury.

Kontakt z organizatorami:
tel. 0 41 344 40 32 wew. 259
www.kck.com.pl

(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa