"Poddasze Literackie" w DK Praga - Warszawa, 27.02.2009 r.
Dodane przez luis dnia 21.02.2009 19:52
Pierwsze spotkanie z cyklu "Poddasze Literackie".

Miejsce:
Dom Kultury Praga
Warszawa, ul. Dąbrowszczaków 2

Data:
27.02.2009 r.
Godzina 18

W programie:
Wieczór autorski Jacka Dehnela
I Praski Otwarty Turniej Jednego Wiersza
Prezentacja utworów Tomasza Ososińskiego


REGULAMIN OTWARTEGO TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA

1. Organizatorem Turnieju jest redakcja Notatnika Satyrycznego, przy wsparciu Domu Kultury Praga w Warszawie przy ul. Dąbrowszczaków 2.

2. Turniej odbędzie się w dniu 27 lutego 2009 roku w Sali koncertowej DK Praga (4 piętro) podczas pierwszego spotkania z cyklu - Poddasze Literackie.
Rozpoczęcie imprezy o godz. 18:00.

3. Uczestnicy Turnieju przyjeżdżają na własny koszt.

4. Zgłoszenia do udziału w konkursie - w trakcie imprezy u sekretarza jury.

5. Każdy autor zgłasza do Turnieju jeden własny wiersz, który po odczytaniu należy zostawić jurorom.

6. Jedyną formą uczestnictwa w konkursie jest osobiste stawienie się i prezentacja tekstu własnego autorstwa. Jedynie w wyjątkowym przypadku Organizator może wyrazić zgodę na odczytanie utworu przez osobę wskazaną przez autora, jeśli będzie to uzasadnione.

7. Wiersz konkursowy nie może być nagrodzony w innych konkursach literackich Dopuszcza się utwory wyróżnione w innych konkursach oraz publikowane i nagradzane w internecie

8. Utwory przedstawione w Turnieju będą oceniane przez jury, którego skład imienny podany zostanie podczas rozpoczęcia imprezy.

Przewidywany skład Jury Turnieju:
1. Jacek Dehnel - przewodniczący
2. Jarosław Janowski-Smoliński - członek
3. Paweł Łęczuk - sekretarz

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wierszy laureatów w najbliższym wydaniu Notatnika Satyrycznego.

10. Przewidziane są nagrody pieniężne.
I nagroda - 300 PLN
II nagroda - 200 PLN
III nagroda - 100 PLN

O ostatecznym podziale nagród zdecydują jurorzy.

11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

Kontakt z organizatorem:
Paweł Łęczuk - 500 733 874
www.notatniksatyryczny.blogspot.com
notatnik.satyryczny@gmail.com
Rozszerzona zawartość newsa