Konkurs na reportaż/e! - do 1.03.2009
Dodane przez re presja dnia 11.02.2009 21:54
Organizatorzy Festiwalu Sztuki Podróżowania: Kapu!era

ogłaszają

konkurs na reportaż pisany i fotoreportaż.

Zgłaszać można prace o objętości do 10 stron (reportaż pisany) bądź obejmujące zestaw 15 fotografii (fotoreportaż) o dowolnej tematyce.

Prace należy nadsyłać do 1 marca 2009 roku (o przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Radosław Aksamit
ul. Studencka 17/134
40-743 Katowice

z dopiskiem KONKURS.

Więcej informacji:
konkurs_kapuscinski@onet.eu.

Nagrody główne to między innymi publikacje nagrodzonej pracy i wystawa. Zgłoszone reportaże i fotoreportaże oceni profesjonalne jury.

Kapu!era to trzydniowy cykl spotkań z innymi kulturami. Warsztaty, panele dyskusyjne, slajdowiska oraz etniczne imprezy to tylko część programu pierwszej edycji wydarzenia poświęconego pamięci Ryszarda Kapuścińskiego.

W dniach 4-6 marca Uniwersytet Śląski oraz Kawiarnia AKANT staną się centrum dyskusji o współczesnym reportażu oraz o możliwościach podróży w "nieznane" na początku XXI wieku.

Organizatorami festiwalu są:
Stowarzyszenie Działań Nietypowych "Szatnia" (www.szatnia.art.pl)
i Międzywydziałowe Stowarzyszenie Dziennikarzy "Mosty" (mosty.us.edu.pl).
Rozszerzona zawartość newsa