OKL XXV Wiosna Poetycka - do 13.03.2009
Dodane przez moderator2 dnia 11.02.2009 15:59
Celem konkursu jest pobudzenie aktywności twórczej, doskonalenie,popularyzacja twórczości amatorskiej oraz stworzenie możliwości kontaktów i wspólnej dyskusji autorów nadesłanych prac.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora maksimum 2 nigdzie nie publikowanych wcześniej wierszy, jeden na dowolny temat i drugi o Sławkowie. Utwór/utwory w 2 egzemplarzach należy opatrzyć godłem (nie graficznym) i dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem z krótką notatką zawierającą imię, nazwisko, wiek, adres oraz nr telefonu autora.
Przesłanie więcej niż jednego wiersza przez tego samego autora podpisującego wiersze różnymi godłami dyskwalifikuje z udziału w konkursie.

Prace należy przesyłać na adres placówki:

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Młyńska 14
41-260 Sławków


lub na adres mailowy:

wiosnapoetycka@wp.pl

do 13 marca 2009 r. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i prezentacja utworów odbędzie się 23 kwietnia 2009r. o godzinie 17.00 w Sali Widowiskowej MOK. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania utworów w prasie regionalnej oraz okolicznościowym tomiku bez honorariów autorskich.

(za: www.konkursyliterackie.pl)
Rozszerzona zawartość newsa