V OKL "Złoty Środek Poezji" - do 1.04.2009
Dodane przez moderator2 dnia 27.01.2009 15:42
V Ogólnopolski Konkurs Literacki
"Złoty Środek Poezji" - Łódź 2009
na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2008

pod patronatem Dwumiesięcznika Literackiego "TOPOS"

Organizator:
Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "ŚRODEK"
przy współpracy Łódzkiego Domu Kultury


Regulaminu konkursu:

1. Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie poetów piszących w języku polskim wydane w roku 2008, które autor bądź wydawca nadeśle na adres organizatora Konkursu w minimum 5 egzemplarzach do 1 kwietnia 2009 r.
2. Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN.
3. Książka debiutancka może być wydana w Polsce lub poza jej granicami.
4. Autorzy bądź wydawnictwa powinni dołączyć do książek adres i telefon, bądź e-mail autora.
5. Jury Konkursu w składzie:
Karol Maliszewski - przewodniczący,
Krzysztof Kuczkowski,
Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki,
Roman Honet
i Artur Fryz,
po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs książkami - przyzna nagrody o łącznej wartości 11 000 złotych. Zakładany podział nagród określa się w sposób następujący:
I nagroda - 5000 zł,
II nagroda - 3000 zł,
III nagroda - 1500 zł.
Wyróżnienia: suma łączna - 1500 zł.
Jury ma prawo do innego podziału nagród.
6. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 15 maja 2009 w Łódzkim Domu Kultury.
7. Adres, na który należy wysyłać książki:

ŚSSK Środek, Aleksandra Rzadkiewicz
99-300 Kutno
ul. 29 Listopada 3/35


Telefon i e-mail Organizatora:
tel. kom. 0600 473 491,
e-mail: wandea@onet.pl

(za: www.reymont.pl)
Rozszerzona zawartość newsa