V Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Wawrzyn Sądecczyzny" - do 31.05.2009
Dodane przez moderator2 dnia 26.01.2009 14:47
Grupa Literacka "Sądecczyzna",
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
oraz Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego w Nowym Sączu

ogłaszają

konkurs poetycki pod hasłem: CZŁOWIEK I SACRUM.

Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Nowosądeckiego.

Wiersze nigdzie nie publikowane, nie nagradzane i nie wysyłane na inne konkursy, w ilości od jednego do dwóch w 4 egzemplarzach, należy opatrzyć godłem słownym. Winno być ono powtórzone na zaklejonej kopercie zawierającej imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail autora. W konkursie mogą wziąć udział najwyżej dwa wiersze jednego autora, przy czym obowiązuje zasada, że nie zostały one przysłane oddzielnie.

Jury przyzna następujące nagrody:
I nagroda - 700 zł;
II nagroda - 500 zł;
III nagroda - 400 zł.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału kwoty przeznaczonej na nagrody.

Pokłosie konkursu znajdzie się w almanachu pokonkursowym. Oprócz utworów laureatów trzech głównych nagród, opublikowanych w nim zostanie kilkadziesiąt innych wartościowych wierszy nadesłanych na konkurs (wyróżnienia drukiem).

Nagrodzeni i wyróżnieni poeci otrzymają egzemplarze autorskie tej książki podczas ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród, które odbędzie się we wrześniu 2009 roku w Nowym Sączu.

Termin:
do 31 maja 2009 roku

Adres:
Sądecka Biblioteka Publiczna
33-300 Nowy Sącz
ul. Franciszkańska 11
z dopiskiem na kopercie: Konkurs Poetycki.

Dodatkowe informacje:
sekretarz jury (Grupa Literacka "Sądecczyzna"), tel. 606 957 138.

(za: www.topos.iq.pl)
Rozszerzona zawartość newsa