IV OKP "Struna Orficka" - do 10.06.2009
Dodane przez moderator2 dnia 01.01.2009 19:09
IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Struna orficka" im. Wojciecha Bąka - Ostrów Wielkopolski 2009

W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły lat 18 niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu 3 niepublikowanych (w tym w Internecie) oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem w 5 kopiach. Prace winny mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego (rękopisy nie będą rozpatrywane). Dane personalne, adres autora, numery telefonów, ewentualny adres e-mail należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem tym samym co prace konkursowe.

Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów.

Prace konkursowe oceni jury w składzie: Witold Banach, Wojciech Gawłowski - przewodniczący, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Sergiusz-Sterna Wachowiak.

Przewiduje się przyznanie nagród pieniężnych w wysokości:
I nagroda 1500 zł;
II nagroda 1000 zł;
III nagroda 800 zł;
IV Nagroda Specjalna Dyrektora Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - 500 zł.

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Wybór nagrodzonych utworów zostanie opublikowane na łamach dwumiesięcznika literackiego "Topos".

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas uroczystego koncertu w dniu 3 października 2009 roku podczas Festiwalu "Wszystko jest poezją" w Ostrowskim Centrum Kultury.

Termin:
do 10 czerwca 2009 roku

Adres:
Ostrowskie Centrum Kultury,
ul. Wolności 2,
63-400 Ostrów Wielkopolski
z dopiskiem konkurs poetycki "Struna Orficka"

Dodatkowe informacje:
w godz. 10.00-15.00 pod tel. 0 501 025 071 (przewodniczący jury Wojciech Gawłowski) lub 062 736 40 60 (Ostrowskie Centrum Kultury).

(za www.topos.iq.pl)
Rozszerzona zawartość newsa