XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O ludzką twarz człowieka" - do 24.05.2009
Dodane przez moderator2 dnia 01.01.2009 19:06
Organizatorzy tj. Urząd Gminy w Krośnicach, Rzym.-Katol. Parafia św. Maksymiliana w Krośnicach i Dom Kultury w Krośnicach zapraszają do udziału w kolejnej edycji Konkursu Poetyckiego "O ludzką twarz człowieka".

W konkursie mogą brać udział twórcy zrzeszeni i nie zrzeszeni, debiutanci i twórcy z określonym dorobkiem artystycznym. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu wierszy złożonego z 4 tekstów w 4 egzemplarzach maszynopisu. Nadesłanie wierszy nagradzanych w innych konkursach lub już drukowanych spowoduje dyskwalifikację autora. Wiersze powinny być opatrzone godłem. Tym samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane autora: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres pocztowy i e-mailowy, numer telefonu, krótką informację o autorze.

Uroczyste finały odbędą się w Krośnicach 19 września 2009 roku. Organizatorzy przewidują nagrody główne (pieniężne) i wyróżnienia (nagrody rzeczowe). Ponadto wszyscy laureaci otrzymają zwrot kosztów podróży. O rozdziale nagród zadecyduje profesjonalne jury.

W konkursie przewidziane są trzy kategorie:
1. kategoria młodzieżowa (do 18 lat),
2. kategoria ogólna,
3. kategoria regionalna (dwie możliwości: wiersze o Ziemi Krośnicko-Milickiej lub autorzy mieszkający w powiecie milickim lub w okolicznych powiatach - chodzi o wypromowanie miejscowych twórców).

Nadesłanie wierszy oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie tekstów w prasie lub okolicznościowym tomiku. Organizatorzy nie przewidują możliwości prowadzenia korespondencji z uczestnikami konkursu, indywidualnego powiadamiania wszystkich uczestników czy też możliwości odsyłania nadesłanych wierszy.

Termin:
do 24 maja 2009 roku

Adres:
Ks. Wacław Buryła,
ul. Polna 2,
56-320 Krośnice
z dopiskiem na kopercie: KMŁ (kategoria młodzieżowa), KOG (kategoria ogólna) lub KREG (kategoria regionalna).

Dodatkowe informacje:
kom. 693 104 588,
tel. 071-38 30 913 (wieczorami),
e-mail: wacburyla@wp.pl

(za: www.topos.iq.pl)
Rozszerzona zawartość newsa