Nieustający Konkurs Poetycki „O Laur Sarbiewskiego” - do 31.03.2009
Dodane przez Eryk dnia 13.12.2008 07:15
Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Laur Sarbiewskiego" jest częścią projektu pn. ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ - chrześcijański Horacy z Mazowsza.

ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski - urodzony we wsi Sarbiewo k/Płońska, wybitny poeta baroku, uhonorowany przez Papieża Urbana VIII wieńcem laurowym, najwyższym odznaczeniem dla poetów tamtego czasu, porównywalnym dziś z Nagrodą Nobla.

REGULAMIN

Konkurs adresowany jest do poetów w dwóch kategoriach wiekowych:
- młodzież do lat 18
- dorośli

Celem konkursu jest:
- promocja twórczości poetyckiej Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
- konfrontacja twórczości poetyckiej
- stwarzanie możliwości kontaktów literackich

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie na adres organizatora trzech wierszy, w tym przynajmniej jeden musi być inspirowany twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, nigdzie wcześniej nie publikowanych i nie nagradzanych, w trzech egzemplarzach wyłącznie w maszynopisie.

Termin nadsyłania prac upływa 31 marca każdego roku (decyduje data stempla pocztowego) Prace nadesłane po tym terminie przechodzą do kolejnej edycji konkursu i rozpatrywane będą przez jury w następnym roku kalendarzowym.

Każdy wiersz należy opatrzyć godłem, czyli pseudonimem z dopiskiem "O Laur Sarbiewskiego". Do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze, imię i nazwisko, wiek, dokładny adres i telefon kontaktowy.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu br. podczas biesiady poetyckiej. O terminie i programie biesiady na której wręczane będą nagrody, osoby nagrodzone zostaną powiadomieni listownie.

Jury powołane przez organizatorów decyduje o podziale nagród.

Ogólna pula nagród wynosi 5 200 zł.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmniejszenia puli nagród bez podania przyczyny.

Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nie odebrane osobiście przez osoby nagrodzone przechodzą na rzecz organizatora.

Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu.

Wiersze należy nadesłać na adres:

Miejskie Centrum Kultury
ul. Płocka 50
09-100 Płońsk


tel. / fax 0 23 662 27 02 0 23 662 22 32
e-mail: mck_plonsk@poczta.onet.pl

Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych utworów w zbiorku pokonkursowym bez osobistego honorarium. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację utworu.
(Materiał opracował - MCK w Płońsku)

Honorowy Patronat nad Konkursem objął Instytut im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Honorowy Patronat nad projektem objął Biskup Płocki

Organizatorzy projektu:
- Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
- Związek Literatów Polskich O / Ciechanów

Współorganizatorzy projektu:
- Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
- Szkoła Podstawowa im. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie
- Szkoły Katolickie im. M. K. Sarbiewskiego w Mławie
- Parafia pw. Św. Antoniego w Sarbiewie
- Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w W-wie O/Poświętne w Płońsku
- Partnerzy projektu:
- Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego
- Urząd Miasta w Płońsku
- Starostwo Powiatowe w Płońsku
- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
- Urząd Miasta w Mławie
- Urząd Miasta w Ciechanowie
- Urząd Gminy w Baboszewie
- Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku
- Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie
- Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku
- Mazowiecka Izba Rolnicza
- Uniwersytet Wileński

Patronat medialny:
- Katolickie Radio Ciechanów
- Tygodnik Ciechanowski
- Płońszczak Press

Więcej informacji tutaj.
Rozszerzona zawartość newsa