Oj!
Dodane przez lity dnia 26.09.2023 16:46
Ojczyzno moja, oj! Wierutna bajko Europo
Tyś proroków cezarów mamiąc murem
Hadriana. Opętana Brukselą
Dzielą. Wybory. Drogi proste w piekła
Renu odmęty topiele Dunaju limes
I bedzie kres biec tu musi byc też. Bies