Propaganda zęby szczerzy...
Dodane przez Marek Gajowniczek dnia 15.01.2023 18:12
Propaganda zęby szczerzy.
W zapewnienia nikt nie wierzy,
że może być łagodniejsza,
gdy jest w mediach z pierwszych - pierwsza.
.
Na powszechnie znanych wzorach
od poranka do wieczora
tysiąckrotnie powtarzana
kły kampanii szczerzy w pianach.
.
Żaden sprzeciw nie pomoże.
Spór się może skończyć nożem
w sądzie, na ubitej ziemi
o zwycięstwo, gdy jest remis.
.
Na sąd nie ruszymy ławą,
bo Unia i sąd i prawo
okopały się w systemie
czekając na przesilenie.
.
A choć z kraja nasza chata
w wojnie toczonej przez lata,
jesteśmy już tak obici,
że nikt wezwań nie podchwyci!

Nie stanie "W obronie słowa",
gdy Naród - "Wielki Niemowa",
słyszy w kraju bez cenzury
w y ł ą c z n i e partyjne chóry!!!