cenzuralność
Dodane przez Grain dnia 03.03.2022 11:25
po zmroku jak dawniej
na zamojskich wsiach pamiętający uciekinierkę
nasłuchują spuszczanych psów
czy nie wracają zaszłości
o jednego wroga i pana za dużo
stłumione dotąd tylko zielskiem na oddzielnych
sektorach koedukacyjnego cmentarza
kiedy kolejni uzurpatorzy samodzierżawia
pomazani niezastygającą krwią
podbierają ubogą krewną
moje siostry starowinki boją się znowu
kałmuctwa mongolstwa spoza sytej
i opitej stakanami gazpromu Europy
nowych legend map historycznych