dialog na zmniejszenie odległości
Dodane przez popołudnie w trawie dnia 20.10.2009 10:02
kostki lodu pokonały dystans
teraz brzęczą na dnie

adriatyku z pocztówki co
przedrzeźnia rybackie wioski
zamknięci w nawias zaśniemy

jak dzieci z kciukami w buziach
zanim zielony czarodziej
rozhuśta niebo wielkości paznokcia